ගෙදර » උත්සවය » Consumer Electronics Show (CES)

සිදුවීම් පැටවීම

«සියලු සිදුවීම්

Consumer Electronics Show (CES)

ජනවාරි 8, 2019 @ 9: 00 am - ජනවාරි 11, 2019 @ 6: 00 pm

THE GLOBAL STAGE FOR INNOVATION

CES is the worldXCHARXs gathering place for all those who thrive on the business of consumer technologies. It has served as the proving ground for innovators and breakthrough technologies for 50 years — the global stage where next-generation innovations are introduced to the marketplace.

Owned and produced by the Consumer Technology Association (CTA), it attracts the world’s business leaders and pioneering thinkers.

විස්තර

ආරම්භය:
ජනවාරි 8, 2019 @ 9: 00 am
අවසානය:
ජනවාරි 11, 2019 @ 6: 00 pm

ස්ථානය

ලාස් වේගාස් සම්මේලන මධ්යස්ථානය
3150 පැරඩයිස් පාර
ලාස් වේගාස්, NV 89109 එක්සත් ජනපදය
+ ගූගල් සිතියම
වෙබ් අඩවිය:
http://www.nabshow.com
GTranslate Your license is inactive or expired, please subscribe again!